Dovoz, výroba a veľkoobchod s koreninami, koreninovými zmesami,
prípravkami a sušenou zeleninou. Poradenstvo, vývoj a výroba
koreninových prípravkov a zmesí aj maloobjemových zákaziek pre
gastronomické prevádzky a potravinársku výrobu.


AMICUS, s.r.o.
Kafendova 24
831 06 Bratislava
prevádzka: Vajnorská 135
831 04 Bratislava
tel./fax: + 421 2 437 12 653
mobil: 0907 269 121
e-mail: korenie@korenie.sk